Власники та органи управління

Склад наглядової ради: наглядова рада не передбачена Статутом Товариства.

Склад виконавчого органу: Директор Шевцова Альона Володимирівна.

Відомості про відокремлені підрозділи: відокремлені підрозділи відсутні.

 

  • Учасники (засновники, акціонери) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи: Шевцова Альона Володимирівна.
  • Юридичні особи, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника):
    • - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ», код за ЄДОРПОУ 39010283, місцезнаходження: 03148, м. Київ, пр.-т. Леся Курбаса, буд. 2-Г.
  • Юридичні або фізичні особи, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи): відсутні.