Організаційна структура МПС «LEO»:

  • Платіжна організація, зі своїми структурними підрозділами;
  • Учасники МПС - банки;
  • Учасники МПС - небанківські фінансові установи;
  • Розрахункові банки МПС;
  • Користувачі;
  • Оператори послуг платіжної інфраструктури.


Склад керівних органів Платіжної організації Платіжної системи:

Вищим керівним органом є Загальні збори учасників.

Виконавчим органом є директор — Шевцова А.В.

Головний бухгалтер — Сімоніка О.В.